Печат на тази страница

За нас

Фаустина Груп ЕООД е създадена през 1991г. Основна дейност на фирмата е добив на растителни масла - слънчогледово олио за хранително-вкусовата промишленост. Фаустина Груп ЕООД  поставя началото на основната си производствена дейност през 1995 г. със закупуването на технологична линия с капацитет 1,5 тона слънчогледово масло / денонощие. Това е технологичната основа на настоящата маслодобивна фабрика в село Доктор Йосифово, област Монтана с капацитет 200 тона слънчогледово семе дневно.

Фирмата реализира своята продукция основно по дългосрочни договори за големи количества, като преобладаващата част от клиентите са фирми – дългогодишни търговски партньори в страната и чужбина.

За момента продукцията ни присъства на пазарите в България, Румъния, Гърция и Албания.

Фирмата използва цялостна програма за осигуряване на безопасността на своите продукти – поддържа собствена лаборатория за изследване на суровините и готовите продукти. Така е гарантирана безопасността на крайните продукти , преди те да достигнат до клиентите. Тези мерки за безопасност, са съобразени и спазват законовите  и подзаконовите актове на всеки един от пазарите , където продуктите на Фаустина груп присъствуват.

Фирмата има внедрена и успешно работеща HACCP система за качество и безопасност на храните.

Предстои сертификация по ISO 9001, ISO 14001,ISO 18001.

Работи активно с SGS – водеща компания в областта на проверка, верификация, изпитване и сертифициране.

 Фаустина Груп ЕООД се придържа стриктно към корпоративната социална отговорност  в бизнеса, като изисква от своите партньори:

1. Да спазват човешките права на своите служители.

2. Да не използват детски труд , робство или трафик на хора.

3. Да не се практикува дискриминация при наемане и заетостта..

4. Да предоставят на служителите  безопасна и здравословна работна среда.

При развитие  на стопанската си дейност  надлежно се вземат под внимание необходимостта от опазване на екосистемите , както локални така и глобални, и се стреми да се предотврати каквото и да било замърсяване на околната среда .

 Развитието на фирмата преминава през няколко ключови етапа, свързани с увеличаване на производствените мощности на предприятието, повишаване на качеството на продуктите си и разширяване на производствената гама.

1.    Обновяване и разширяване на основното производство – маслодобивна фабрика в село Доктор Йосифово

2.    Изграждане и технологично развитие на собствено производствено звено за машини и резервни части за преработка на растителни масла.

3.    Производство на храни за животновъдството.

4.    Производство на биодизел.

5.    Изгражадане на цех за бутилиранена растителни масла.

6.    Създаване на мрежа от собствени складове.

7.    Проект за реализация на нов производствен комплекс, разположенв град Враца на 80 000 кв.м., с капацитет 500 т. дневно.

           

            През последните години „Фаустина Груп” ЕООД предприе следните основни стъпки с цел увеличаване на производствения капацитет, диверсификация на продукцията и увеличаване броя на клиентите.

Изграждане на инсталация за производство на биодизел

            В рамките на стратегията си за постигане на все по-затворен производствен цикъл, Фаустина Груп ЕООД изгради инсталация за производство на биодизел с капацитет 14 000 тона / годишно, (респективно 50 тона / денонощие) в рамките на територията на фабриката за растителни масла. Инвестицията е осъществена със собствени средства и работници. Виза за проектиране е получена на 06.03.2006г., разрешение за строеж – на 13.05.2007г., комплексно разрешително – на 30 .05.2009г. и разрешение за ползване - на 16.06.2009г.

Екстракция

 Екстракцията за производство на шрот е проектирана, изградена и пусната в експлоатация от специалистите на Фаустина груп през месец Ноември 2010 година,  с капацитет на екстрахиране 50тона експелер на денонощие.

 

 

 Цехза бутилиране на растителни масла

Нов  автоматизиран бутилажен цех, изграден в град Враца с капацитет 3000 л на час, с възможност за бутилиране в 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 – литрови PET опаковки.

    

          Цех машиностроене и производство на резервни части

Намира се в гр.Враца и разполага с пълен набор металообработващи машини, техническа документация и обучен персонал, необходим за производство на машини и резервни части за тях, за преработка на семена и обработка на растителни масла, както и производство на биодизел и храни за животни. От няколко години цехът приема и външни поръчки, като произвежда машини и компоненти за новоизграждаща се фабрика в Ямбол, Кнежа и др.

    

        Цех за производство на храни за животновъдството

Намира се в град Враца и произвежда следните продукти:

-       Високопротеинов слънчогледов шрот – 44 - 47%

-       Пелетиран слънчогледов шрот, със съдържание на протеин  23 %

-       Слънчогледов шрот

  Цех за производство на пелети

Намира се в град Враца и предлага следните видове пелети:

-       Пелети от сено и отсевки

-       Пелети от сено и слама

-       Пелети от слънчогледови люспи

   

         Складово стопанство и собствен транспорт

За обезпечаване на производствения процес и реализиране на покупка на суровина в най-изгодния ценово момент през годината, Фаустина груп развива и поддържа мрежа от собствени складове, разположени в Северозападна България:

-склад в село Доктор Йосифово с капацитет 7000 тона

- склад в град Вълчедръм с капацитет 6000 тона

- склад в град Бяла Слатина с капацитет 2000 тона

- склад в град Роман с капацитет 5000 тона

- склад в град Враца с капацитет 2000 тона

Складовите бази са оборудвани със зърнотоварач и бункер. Приеманото семе се анализира в собствена лаборатория за влага, масленост и механични примеси, а по време на съхранението- за влага и складови вредители.

 

Фаустина Груп разполага със собствени транспортни средства – специализирани товарни и лекотоварни, както и със сервизен център за тях.

Последно променена в Петък, 22 Януари 2016 11:23
Оценете
(0 гласа)