Сертификати

Производството на пелети от слънчогледови люспи

DSC 013055

През последните години много успешно се развива производството на пелети от слънчогледови люспи за нуждите на вътрешния пазар и за износ. Според потребителите алтернативното гориво е евтино и ефективно и което е много важно, не отделя вредни емисии при използване на иновационните технологии за изгаряне на брикети от слънчогледови люспи в паровите централи .