Сертификати

Бутилажен цех

  • Цех за бутилиране на растителни масла

Нов автоматизиран бутилажен цех, изграден в град Враца с капацитет 3000 л на час, с възможност за бутилиране в 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 – литрови PET опаковки. Цехът е изграден и пуснат в експлоатация през 2012 година

 p1ab7q3gp41rm916mf105351stsk4