Сертификати

ПРОДУКТИ

Рафинираното олио, произведено от „Клас Олио“ АД, се отличава с високи показатели за качество и това прави продуктите на дружеството…
Продължава...
Рафинираното олио, произведено от „Клас Олио“ АД, се отличава с високи показатели за качество и това прави продуктите на дружеството…
Продължава...
Рафинираното олио, произведено от „Клас Олио“ АД, се отличава с високи показатели за качество и това прави продуктите на дружеството…
Продължава...
Рафинираното олио, произведено от „Клас Олио“ АД, се отличава с високи показатели за качество и това прави продуктите на дружеството…
Продължава...
През последните години много успешно се развива производството на пелети от слънчогледови люспи за нуждите на вътрешния пазар и за…
Продължава...