Сертификати

МАСЛОЕКСТРАКЦИОНЕН ЗАВОД

Маслоекстракционният завод в с.Доктор Йосифово, област Монтана, в експлоатация от 1995 г., е оборудван изцяло с най-съвременни машини и съоръжения за преработка на слънчогледово семе по пресово-екстракционна технология, произведени от водещи компании и машини и съоръжения собствено, на Фаустина Груп производство.
Капацитетът за преработка е 200 тона на денонощие.
• Към предприятието има изградена рафинерия с капацитет
60 тона на денонощие.
• Парен котел на биогориво (суровина слънчогледови люспи), позволяващ пълна автономност спрямо промените в пазара на минерални горива и природен газ.