Сертификати

Транспорт

За обслужване на производствените си нужди и оптимизиране на обслужването на клиентите на фирмата, Фаустина Груп поддържа фирмен флот от специализирани автомобили за течни и насипни товари, отговарящи на последните изисквания за безопасност и екология в ЕС.